Het Selecta Coffee Fund

Het Selecta Coffee Fund

Via het Selecta Coffee Fund zetten wij ons in om een verschil te maken, onze sociale verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een betere wereld. Onze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van koffieboeren, hun families en koffiegemeenschappen over de hele wereld.

Via het Selecta Coffee Fund willen we de levenstandaard van koffieboeren verbeteren. We bieden kansen voor professionele ontwikkeling en mogelijkheden om een bestaan op te bouwen van het inkomen van de eigen koffieproductie. Om dit op een duurzame manier te bereiken, stimuleren we ondernemerschap en de ontwikkeling van de gemeenschap.

Wereldwijd zijn er ongeveer 25 miljoen koffieboeren. Dit zijn vooral kleine boeren afkomstig uit lage- en middeninkomenslanden. Veel van deze boeren zijn afhankelijk van koffie voor hun inkomen. Ze staan voor grote uitdagingen zoals lage productiviteit en wisselende oogsten als gevolg van een veranderend klimaat en prijsfluctuaties op de wereld koffiemarkt. Dit zet hun bestaan verder onder druk en maakt het moeilijk om met koffie een leefbaar inkomen te verdienen.

Selecta Coffee Fund

 

We willen de levenstandaard van deze koffieboeren verbeteren door onze koffie verantwoord in te kopen. Duurzaam gecertificeerde koffie is hiervoor een belangrijke basis. Maar er is meer nodig om de omstandigheden te verbeteren. Daarom werken we in het Selecta Coffee Fund direct samen met partners in de koffiewaardeketen. Zo kunnen we koffieboeren, hun families en gemeenschappen rechtstreeks bereiken.

Voor elke kopje koffie van ons eigen koffiemerk Pelican Rouge gaat een directe bijdrage naar het Selecta Coffee Fund. Dit wordt geïnvesteerd in projecten die ten goede komen aan de koffieboeren, hun families en andere mensen in de koffiewaardeketen.

Burundi

In Burundi ondersteunen we koffieboeren om op een duurzame manier hun levensstandaard te verbeteren. Kleine boeren worden geconfronteerd met grote uitdagingen zoals lage productiviteit en sterk wisselende opbrengsten, waardoor het moeilijk is om met koffie een leefbaar inkomen te verdienen. In aanvulling op certificering ondersteunt dit project koffieboeren om betekenisvolle stappen te zetten richting een leefbaar inkomen, klimaatbestendige productie en het verbeteren van de positie van vrouwen.

Rwanda
In Rwanda ondersteunen we koffieboeren en hun families door middel van training in goede landbouwpraktijken en de distributie van koeien. Het bezit van een koe voorziet boeren van organische mest om de koffieopbrengst te verbeteren. Andere voordelen zijn een verrijkt dieet door de eiwitsupplementen uit melk, en extra gezinsinkomen door de verkoop van melk.


Selecta Coffee Fund Pagina